ระบบข้อมูลใบระเบียนแสดงผลการเรียน


ระบบข้อมูลใบระเบียนแสดงผลการเรียน
นักเรียนช่างฝีมือทหาร


เลขที่ประจำตัวประชาชน
รหัสประจำตัวนักเรียนพัฒนาโดย แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ข้อสงสัยโทร. 0 2930 3489