เข้าสู่เว็บไซต์

** คำแนะนำ **
ผู้สมัครควรใช้คอมพิวเตอร์ในการสมัครสอบ
เพื่อให้การแสดงผลที่ถูกต้อง

สมัครสอบ 2564
- ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 -

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ)
รายละเอียดคลิก..

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคสมทบ)
รายละเอียดคลิก..


- ระเบียบการและวิธีการสมัคร ปีการศึกษา 2564 -

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ)
รายละเอียดคลิก..

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคสมทบ)
รายละเอียดคลิก..


- เอกสารที่เกี่ยวข้อง -

ตารางกำหนดการปฏิบัติการสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก..

ตารางกำหนดการปฏิบัติการสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก..

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..

ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..