ระบบการทำหนังสือสัญญาออนไลน์ นักเรียนช่างฝีมือทหาร


เลขที่ประจำตัวประชาชน
เลขที่นั่งสอบพัฒนาโดย แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ข้อสงสัยโทร. 0 2930 3480 หรือ 0 2930 3489