Get Adobe Flash player

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้ว  แม้อย่างเดียวก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้

ร่วมเผยแพร่บทความทางวิชาการผ่านเว็บไซต์

หากคุณเป็นข้าราชการ หรือนักเรียนช่างฝีมือทหาร, คุณคือกำลังสำคัญของโรงเรี...

button1


peas

bullet_red พิธีมอบประกาศนียบัตร นชท. ชั้นปีที่ 3

โดย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ

เป็นประธานในพิธี เมื่อวีนที่ 18 มี.ค.57

peas

bullet_red บมจ. วิริยะประกันภัย จัดอบรมพัฒนาความรู้

ด้านวิชาชีพเจ้าหน้าทื่สรุปความเสียหายภาค 6

ณ แผนกช่างยานยนต์

peas

bullet_red นชท.ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ

เลือกตำแหน่งรับราชการ

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.57

peas

bullet_redพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

ของ นชท. ชั้นปีที่ 3

peas

bullet_red พิธีโยนกระเป๋าของ นชท. ชั้นปีที่ 3 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.57

peas

 bullet_red นชท. ชั้นปีที่1 ฝึกภาคสนามประจำปี

ณ พัน ร. จปร. จ.นครนายก

peas

bullet_red น.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้บังคับการ

กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์

(ศิษย์เก่า นชท. รุ่นที่ 23) บรรยาย นชท.

ชีั้นปีที่ 2 ณ กรมนักเรียน รร.ชท.

เมื่อ 20 ก.พ.57

peas

 bullet_red ซูซูกิ บรรยายเสริมให้กับนักเรียน

ช่างฝีมือทหาร 

peas

bullet_red พ.อ. รวินทร์ เจริญชัย ตรวจเยี่ยม

การฝึกภาคสนามของ รด.

ณ เขาชนไก่ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.57.

peas

bullet_red คณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5 ส. 

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.57

peas

bullet_red นชท ปี 2 ฝึกภาคสนาม เมื่อวันที่

3-7 ม.ค.57 ณ พัน ลว.พล.นย.

จ.ชลบุรี 

peas

 bullet_red นชท ปี 3 ฝึกภาคสนาม เมื่อวันที่

27-31 ม.ค.57 ณ พล ร.2 จ.ปราจีนบุรี

peas

bullet_red แม่บ้าน รร.ชท. ส่งเสด็จพระองค์โสมสวลี ฯ
พระวรชายา เมื่อ 1 ก.พ.57

peas

bullet_red รร.ชท.รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็น นชท. ปี 57

peas

bullet_red พิธีประดับยศ 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.57

peas

 bullet_red ฟังบรรยายธรรม  เมื่อ 24 ม.ค.57

peas

 bullet_red วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ

54 ปี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

peas

 bullet_red การศึกษาดูงานและการเรียน

การสอนรร.ตท.สปท.

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57

peas

 bullet_red โรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมจัดบูธ

นิทรรศการวันเด็กในงานวันเด็ก

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ม.ค.57

peas

 bullet_red โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

จัดงานวันเด็กที่ ภายใน รร.ชท.

โดยมีบุตร หลานข้าราชการ

ร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.57

peas

 

bullet_red ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี

วางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบวรราชานุสาวรีย์

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.57

peas

bullet_red สมาคมแม่บ้าน รร.ชท.สักการะ

พระพุทธปิ่นนฤนาท

และศาลพระภูมิเจ้าที่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.57

peas

bullet_redผบ.รรชท.และรอง ผบ รร.ชท.

ร่วมทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ 2557 

ณ สปท. 3 ม.ค.57 เวลา 06.30 น.

peas

 bullet_red ผบ.รร.ชท. เป็นประธานในการประดับยศ

ให้กับข้าราชการเมื่อวันที่ 3 ม.ค.57

เวลา 13.30 น.

peas

bullet_red รร.ชท.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ภายในงาน
มีกิจกรรมการแสดงและของ
รางวัลให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ 26 ธ.ค.56

peas

 bullet_redพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน 

วันขึ้นปีใหม่ รร.ชท. นิมนต์พระ
จำนวน 29 รูป จากหลายวัด
ให้ข้าราชการร่วมทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง 26 ธ.ค.56

 
peas

bullet_red ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการ พร้อมครอบครัว ร่วมกัน
อวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับ ผบ.รร.ชท.26 ธ.ค.56

peas

bullet_red รร.ชท.จัดกีฬาภายในของ
ข้าราชการ เพื่อความรักสามัคคี
ภายในหน่วยงาน 26 ธ.ค.56

 
peas

bullet_red คณะฑูตเกาหลี เยี่ยม รร.ชท. 24 ธ.ค.56

peas

bullet_red กีฬาสี นชท. 23 - 24 ธ.ค.56

peas

bullet_red ปรับปรุงสวนบริเวณกรม นร.
21 ธ.ค.56

cherry bullet_red พิธีอบรมอนุรักษ์พลังงาน รร.ชท. เมื่อ 19 ธ.ค.56
peas bullet_red กิจกรรมสมาคมแม่บ้าน รร.ชท.
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
5 ธ.ค.56
strawberry bullet_red พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร เมื่อ 6 ธ.ค.56

เว็บลิงค์

1
2
3
4
5
6
8
7
9