Main content

Alert message

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ปีการศึกษา 2562

    ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   

        1. สื่อการสอนระบบนิวเมติกส์

        2. สื่อการสอนระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า

        3. แผงสาธิตงานท่ออุตสาหกรรม

        4. เครื่องปอกสายไฟ

        5. แผงสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

    ช่างกลโรงงาน 

        1. เตียงผู้ป่วยกายบาบัดปรับยืน-นั่ง

        2. เตียงผู้ป่วยกายภาพบาบัด

        3. เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

        4. เตียงผู้ป่วยโรคไต

        5. รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้น

        6. รถเข็นผู้ป่วยแบบ 6 แฉก

        7. เครื่องยกผู้ป่วยกายภาพบำบัด

        8. รถสามล้อคันโยกแบบขับเคลื่อนสองระบบ

    ช่างเชื่อมโลหะ  

        1. โครงงานพัฒนาเครื่องดัดท่อ

        2. โครงงานซ่อมบำรุงเครื่องตัดท่อด้วยแก๊สขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

        3. โครงงานเรือเก็บผักตบชวาจำลอง (ชุดโครงสร้าง)

        4. โครงงานเรือเก็บผักตบชวาจำลอง (ชุดควบคุม)

        5. โครงงานโมเดลสะพานโครงถัก

        6. โครงงานกล้องวงจรปิดภายในโรงงาน

        7. โครงงาน Hood รวมควันเชื่อมสถานีเชื่อมพิเศษ

        8. โครงงานท่อดูดควันเชื่อม

        9. โครงงานเครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดิน

        10. โครงงานสื่อการเรียนการสอนผลิตภัณฑ์งานโลหะแผ่น

   ช่างยานยนต์  

        1. ชุดลากรถเข็นผู้ป่วยพลังงานไฟฟ้า

        2. ยานยนต์ไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อื่น ๆ

    1. กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

    2. กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตแบบทุ่นลอย

    3. เครื่องเขย่าไอศกรีมอัตโนมัติ

    4. เครื่องปลูกเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

    5. จอแสดงผลขนาดใหญ่ 

    6. ตัวแบบอุปกรณ์จับเวลาวิ่ง

    7. ป้ายจำกัดความเร็วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

    8. พัดลมผลิตไฟฟ้าพลังงานคอยล์ร้อน

    9. พัดลมเรนเจอร์รถสามล้อพลังงานไฟฟ้า    

    10. ชุดควบคุมเป้าปืนแบบผลิกอัตโนมัติ     

    11. ชุดตัดเลเซอร์

    12. ถังผสมน้ำหล่อเย็น

    13. ถังเครื่องมือเคลื่อนที่ 

    14. ป้ายเตือนความปลอดภัย

    15. พัดลมไอเย็น

    16. รถเข็นไฟฟ้าเพื่อคนชรา 

    17. รถเข็นไฟฟ้าเพื่อผู้ป่วย 

    18. เครื่องทำลายกระดาษ

    19. เครื่องพล็อตเตอร์

    20. เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

    21. โครงการLife Table

    22. โครงการกล้องวงจรปิดในอาคาร

    23. โครงการชุดทดสอบแรงดัดโค้ง

    24. โครงการตู้เก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่

    25. โครงการถังไอติมโบราณอัตโนมัติ

    26. โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการเชื่อม

    27. โครงการพัฒนาเครื่องกดหักชิ้นงานด้วยระบบ

    28. โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

    29. โครงการเครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที

    30. โครงการเครื่องทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์

    31. โครงการเครื่องพ่นยาปรับระดับ

    32. โครงการเครื่องย่อยกระดาษ

    33. โครงการเครื่องสับอเนกประสงค์

    34. โครงการเครื่องออกกำลังกายอเนกประสงค์

    35. โครงการเครื่องเติมน้ำมันเกียร์

    36. โครงการเสาน้ำคลายความร้อน

    37. โครงการโต๊ะพับเพื่อการศึกษา

    38. โครงงานพัฒนาเครื่องกรองน้ำตู้สาธิตการเชื่อม