Main content

Alert message

การจัดการความรู้

1. รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ถูกใจ ถูกสตางค์

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพัสดุคงคลัง

3. เรือเก็บขยะบังคับวิทยุ

4. การสร้างการทดลองการมอดูเลตเชิงแอมพลิจูตแบบแถบข้างคู่

5. โครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

6. อุปกรณ์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคลมร้อน

7. เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Premiere Pro

8. ยานยนต์ไฟฟ้าเอนกประสงค์จากพลังงานโซล่าเซลล์

9. เสื้อเกราะกันกระสุนสายพันธ์ใหม่

10. แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคปกติและภาคสมทบ

11. คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

12. เปลี่ยนแปลงระเบียบการ

 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

1. กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่

2. กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตแบบทุ่นลอย

3. เครื่องเขย่าไอศกรีมอัตโนมัติ

4. เครื่องปลูกเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

5. จอแสดงผลขนาดใหญ่ 

6. ตัวแบบอุปกรณ์จับเวลาวิ่ง

7. ป้ายจำกัดความเร็วโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

8. พัดลมผลิตไฟฟ้าพลังงานคอยล์ร้อน

9. พัดลมเรนเจอร์รถสามล้อพลังงานไฟฟ้า    

10. ชุดควบคุมเป้าปืนแบบผลิกอัตโนมัติ     

11. ชุดตัดเลเซอร์

12. ถังผสมน้ำหล่อเย็น

13. ถังเครื่องมือเคลื่อนที่ 

14. ป้ายเตือนความปลอดภัย

15. พัดลมไอเย็น

16. รถเข็นไฟฟ้าเพื่อคนชรา 

17. รถเข็นไฟฟ้าเพื่อผู้ป่วย 

18. เครื่องทำลายกระดาษ

19. เครื่องพล็อตเตอร์

20. เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ

21. โครงการLife Table

22. โครงการกล้องวงจรปิดในอาคาร

23. โครงการชุดทดสอบแรงดัดโค้ง

24. โครงการตู้เก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่

25. โครงการถังไอติมโบราณอัตโนมัติ

26. โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการเชื่อม

27. โครงการพัฒนาเครื่องกดหักชิ้นงานด้วยระบบ

28. โครงการอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

29. โครงการเครื่องดูดควันเชื่อมแบบเคลื่อนที

30. โครงการเครื่องทำความสะอาดพื้นอเนกประสงค์

31. โครงการเครื่องพ่นยาปรับระดับ

32. โครงการเครื่องย่อยกระดาษ

33. โครงการเครื่องสับอเนกประสงค์

34. โครงการเครื่องออกกำลังกายอเนกประสงค์

35. โครงการเครื่องเติมน้ำมันเกียร์

36. โครงการเสาน้ำคลายความร้อน

37. โครงการโต๊ะพับเพื่อการศึกษา

38. โครงงานพัฒนาเครื่องกรองน้ำตู้สาธิตการเชื่อม