รหัสประจำตัวสอบ :
 
หมายเลขประจำตัวสอบของท่าน คือ :
:

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

ผู้สอบผ่านและบุคคลสำรองให้นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มารายงานตัว

ในวันพุธที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐ ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ผู้ที่สอบผ่านรอบสุดท้าย ให้อ่านคำชี้แจง ได้ที่นี่ --->